vineri, 30 decembrie 2016

Sfârşit şi început de an în biserică - La cumpăna dintre ani, slujbe speciale. Vă aşteptăm să ne rugăm şi să se ne reculegem în liniștea și pacea bisericii împreună , începând cu orele 23,30

De câţiva ani a devenit o tradiţie ca la trecerea dintre ani, în biserica noastră să se oficieze o slujba de mulţumire adresată lui Dumnezeu, slujbă ce poartă denumirea de “Te Deum”. Aceasta denumire vine de la imnul “Te Deum Laudamus…”, care înseamnă “Pe Tine, Dumnezeule, Te lăudam…”. În cadrul acestei slujbe se citesc acatiste, se rostesc rugăciuni de mulţumire pentru anul care a trecut, dar şi de cerere pentru anul care urmează.

Potrivit rânduielii liturgice hotărâte de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în noaptea dintre ani în catedralele şi bisericile parohiale se oficiază Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos şi se citesc rugăciunea Sfântului Isaac Sirul, o rugăciune de mulţumire şi două rugăciuni de intrare în noul an (din tradiţia română şi slavă şi din tradiţia greacă).

Dumnezeu să vă ocrotească .
LA MULŢI ANI BINECUVÂNTAŢI!

joi, 29 decembrie 2016

Filmulete din a treia zi de Craciun - Sfantul Arhidiacon Stefan; 27 decembrie

Predica Parintelui Petru Ciprian Pricop

Filmulete din a doua zi de Craciun - Soborul Maicii Domnului; Sfantul Nicodim de la Tismana; 26 decembrie

Aparatoare Doamna, pentru biruinta, multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-Te, Mireasa, pururea Fecioara.


Predica Parintelui Mircea Pricop Filmulete - Nasterea Domnului; Craciunul - 25 decembrie

Cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea fireasca (cronologica) a vietii Mantuitorului, este Nasterea, numita in popor si Craciunul, la 25 decembrie, este sarbatoarea anuala a nasterii cu trup a Domnului nostru Iisus Hristos (vezi Luca II, .1-21). Pare a fi cea dintai sarbatoare specific crestina, dintre cele ale Mantuitorului, desi nu este tot atat de veche ca Pastile sau Rusaliile, a caror origine sta in legatura cu sarbatorile iudaice corespunzatoare.Acum la sfarsit de an, sa ne rugam Bunului si Atotmilostivului nostru Mantuitor, Cel nascut din Fecioara Maria pentru mantuirea noastra, sa ne ierte pacatele facute in anul trecut si sa ne binecuvanteze inceputul si curgerea anului viitor, sa-l trecem cu pocainta si folos dupa voia lui Dumnezeu.
Sa-L rugam pe Domnul nostru Iisus Hristos sa intareasca dreapta credinta si Biserica cea dreptmaritoare in lume, sa ne dea pastori si parinti duhovnicesti buni, iar peste oameni sa-si reverse din belsug, bucuria si lumina Duhului Sfant. Amin.


Parintele Petru Ciprian Pricop a dat citire Cuvântui  pastoral la Nașterea Domnului
† Teodosie

Prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Tomisului

Har, milă şi pace de la Domnul nostru Iisus Hristos cel născut în iesle

Şi de la noi arhiereşti binecuvântări şi rugăciuni
„Hristos se naşte, slăviţi-L 

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L 

Hristos pe pământ, înălţaţi-vă” .
Cuvânt pastoral la Nașterea Domnului
† Teodosie
Prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Tomisului
Har, milă şi pace de la Domnul nostru Iisus Hristos cel născut în iesle
Şi de la noi arhiereşti binecuvântări şi rugăciuni
„Hristos se naşte, slăviţi-L
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L
Hristos pe pământ, înălţaţi-vă” .
Binecredicioşi creştini,
Dăm slavă lui Dumnezeu, Celui în Treime închinat, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pentru acest praznic de lumină şi de har al Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această sărbătoare este începutul mântuirii noastre, izvorul unirii istoriei cu veşnicia, lumina cea mai presus de fire revărsată pe pământ, obârşia cea binecuvântată a Împărăţiei fiilor lui Dumnezeu, venirea Creatorului printre zidirile Sale, supremul dar de iubire şi de milostivire al lui Dumnezeu Tatăl care dăruieşte pe Fiul Său pentru veşnicie oamenilor.
Intrarea în umanitate a Fiului lui Dumnezeu prin Întruparea din Sfânta Fecioară Maria este veşnică şi neschimbătoare şi ea dăruieşte o demnitate cerească oamenilor muritori. Această unire a lui Dumnezeu cu omul, realizată în Persoana dumnezeiască şi omenească a Mântuitorului, este temeiul mântuirii noastre. Este dăruirea de Sine a lui Dumnezeu în care omul primeşte răsăritul de har al îndumnezeirii, zorii cei sfinţitori ai luminării şi făgăduinţa vieţii veşnice .
Iubiți frați întru Hristos,
Astăzi cetele îngerești prăznuiesc văzând pe Dumnezeu pe pământ și pe om în ceruri, pe cele de sus pogorâte jos și pe cel de jos ridicate sus din pricina iubirii de oameni.
Astăzi Betleemul a imitat cerul; în locul stelelor primește pe îngeri cântând, iar în locul soarelui face loc în mod necuprins Soarelui dreptății.
Naşterea Mântuitorului Hristos este „bucurie la toată lumea”, întrucât descoperă „slava lui Dumnezeu, coboară pacea pe pământ şi aduce bunăvoirea între oameni”, aşa cum au cântat soboarele de îngeri împrejurul peşterii din Betleem. Întreaga creaţie, toate cele de sus și cele de jos, zidite de Dumnezeu, s-a unit în Liturghie născătoare în jurul plăpândului Prunc, în care încap toate veacurile. În această umilă peşteră din Ţara Sfântă Dumnezeu, oamenii şi îngerii şi-au făcut lăcaş de rugăciune şi de iubire sfântă. Acolo s-a concentrat dragostea nemărginită a lui Dumnezeu şi s-a dăruit lumii în puritatea cea de peste veacuri a Pruncului dumnezeiesc. Acolo, la Betleem, cerurile s-au pogorât peste pământ şi Cel mai presus decât veacurile S-a odihnit, lăsându-Se purtat și mângâiat de mâinile înmiresmate de feciorie ale Maicii Domnului. Toată lumina Împărăţiei cereşti se întrezărește în lacrimile curate ale Pruncului Dumnezeu, toate veacurile cele împovărate de păcatele oamenilor s-au plecat în faţa Celui coborât în timp din veșnicie.
Mai mult decât atât, Dumnezeu Cel preacurat, Ziditorul Cel iubitor de oameni prin Care toate s-au făcut și este mai presus decât veacurile, a asumat întru Sine toată umanitatea şi a purtat din prima clipă de viaţă pământească toată povara de durere a umanităţii. A primit în firea umană luată din Fecioara toate lacrimile vărsate pe pământ, toată suferinţa veacurilor şi le-a sfinţit întru Sine dăruindu-le Jertfă Tatălui. Pruncul Sfânt, îmbrăcat în scutece omeneşti, se arată în iconografia ortodoxă ca fiind îmbrăcat în giulgiuri, aşteptând întru iubire să Se jertfească pentru lume.
Pruncia lui Dumnezeu pe pământ, în peştera Betleemului, arată taina întoarcerii oamenilor la starea cea curată dinainte de păcat prin nemărginita iubire și smerenie a lui Dumnezeu. Starea de prunc a lui Dumnezeu este veşnică, lumină spre luminarea neamurilor în noul veac al înfierii noastre de către Dumnezeu, care zidește și crește universul în Sine pentru a-l învrednici de slava care izvorăște din iubire. Aşa cum Preacurata Maică L-a ţinut în braţele ei sfinte pe Dumnezeu, tot aşa El, Creatorul, ţine în braţe universul creat, îi alină suferinţa, iar prin imnele îngerești îi vestește ridicarea din cădere, împărtășindu-i sfințenie. Este starea supremă de iubire dăruitoare pe care Dumnezeu o revarsă neîncetat de la zidirea lumii şi pe care lumea astăzi, prin ceea ce are ea mai sfânt, prin Fecioara odrăslită din neamul omenesc, o dăruieşte lăcaș Fiului lui Dumnezeu. Astfel, Ziditorul tuturor îmbrățișează cu iubire creaţia şi El primeşte îmbrăţişarea Maicii Sale.
Iubiţi fii duhovnicești,
Lumina cea sfântă care se revarsă peste univers prin Naşterea lui Dumnezeu pe pământ este unită cu smerenia și jertfa, căci Stăpânul a toată făptura nu şi-a găsit loc în lumea pe care a creat-o. S-a adăpostit într-o peşteră sărăcăcioasă și friguroasă, binecuvântând creația, ca la începuturi, și împlinind-o cu prezența vie și personală. Cele nevinovate, robite odată cu oamenii pentru păcatele lor, peștera, pământul, cu viețuitoarele și cu toate ale sale, cerul, cu soarele, luna, planetele și stelele, au tresăltat de bucurie în lumina Soarelui Dreptății, trăind Taina cea Mare.
Însă oamenii acestui pământ n-au primit deplin bucuria. Doar păstorii și magii au adus ofranda de laudă și mulțumire din partea neamului omenesc. Dumnezeu nu şi-a găsit lăcaş de naştere, a fost prigonit, urmărit şi condamnat la moarte. În braţele sfinte ale Mamei Sale și fuge în Egipt, în timp ce mulţime multă de prunci ucişi de Irod au umplut hotarele raiului ca mucenici ai veacului lui Hristos. Mântuitorul lumii a fost mereu exilat și prigonit de oamenii acestei lumi. Chiar şi astăzi, 500 de milioane de creştini sunt prigoniţi în lume, iar mulţi dintre ei sunt ucişi, doar dacă rostesc numele cel dulce al lui Hrisos.
Pruncul Iisus, care se naște astăzi în Betleem, rămâne mereu în lume, în fiecare dintre noi, cei care-L dorim și-L primim cu bucurie, cu credință și dragoste. Dar, precum acum peste două mii de ani a fost mereu prigonit de Irod și în istorie, în Biserică este prigonit de urmașii lui Irod, care iubesc doar veacul de acum. Cu toate că din partea oamenilor primește împotrivire și nepăsare, Hristos, Pruncul iubirii, nu ne părăsește, ci biruiește răutățile noastre cu iubirea Sa, căutându-ne, ajutându-ne și ridicându-ne. Precum la nașterea Sa, Pruncul Iisus a fost urmărit și prigonit și Sfânta Biserică este părtașă la aceeași prigonire, suferință și jertfă.
Ieslea Betleemului se află în fiecare Biserică, iar noi, din Biserică, înnoim prezența Pruncului Iisus înlăuntrul nostru și în viața noastră.
Cea mai mare nădejde a noastră este însă aceea că Hristos, Pruncul iubirii, este cu noi, este aici, ascultându-ne acum, privind cu dor la sufletele noastre pierdute printre grijile lumii. El ne priveşte în ochi şi ne întreabă unde am părăsit pruncia noastră interioară, nevinovăţia de odinioară şi bucuria sfântă de a primi şi de a dărui iubire.
Iubiţi credincioşi,
Naşterea Domnului este cea mai mare bucurie revărsată peste lume în întunericul istoriei, acum 2000 de ani şi în fiecare an înnoită, prin harul Duhului Sfânt în Biserică.
După putinţă, fiecare dintre noi am împodobit casa, masa şi bradul de Crăciun. Este însă de dorit pentru veşnicia noastră se ne fi împodobit şi sufletele cu stelele cele luminoase ale faptelor bune, să ne fi făcut curăţenie nu doar în case, ci în inimi prin Taina Sfintei Spovedanii, să ne fi încărcat nu numai mesele, ci viaţa prin Hrana cea veşnică a Sfintei Împărtăşanii. Satele şi oraşele sunt pline de lumină, tocmai pentru a arăta Lumina cea mai presus de fire a lui Dumnezeu. Să nu uităm că sărbătoarea Crăciunului este despre Hristos, este Naşterea Lui din Sfânta Fecioară. Toate celelalte elemente sărbătoreşti, Moş Crăciun, bradul, darurile de sub brad, bucatele de pe masă, sunt secundare faţă de harul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii din ziua sfântă a Naşterii Domnului. Toţi l-au aşteptat pe Moş Crăciun. Puţini însă Îl aşteaptă pe Hristos să se nască în inimile lor şi să le umple de lumină şi de bucurie netrecătoare.
În aceste zile de bucurie să nu uităm de cei săraci, de cei singuri, de cei bolnavi şi bătrâni şi să le picurăm în suflete lumina milostivirii noastre printr-un dar şi o rugăciune. Să ne aduncem aminte rugându-ne pentru cei ce sunt în iadul războiului, de cei care şi-au pierdut totul în suferinţă, de zecile de milioane de copii bolnavi ai acestui pământ, de miliardul de oameni care n-au ce pune pe masă, de toţi cei care gem de durerile acestui pământ. Şi să ne rugăm la Pruncul Cel ceresc să trimită pace acestei lumi tulburate de suferinţă şi odihnă celor osteniţi şi împovăraţi.
Pământul binecuvântat al României, şi al Dobrogei în special, a fost totdeauna frământat de suferinţă şi de durere. Mulțime de martiri şi-au dat viaţa pentru Hristos, sângele lor sfânt ţâşneşte din pământ chemându-ne să ne păstrăm credinţa şi patria. Strămoşii noştri s-au rugat şi au luptat pentru ca noi să avem viaţă, pământ, credinţă şi limbă românească. Toate ruinele sfinte ale pământului dobrogean vorbesc despre creştinismul vibrant şi mărturisitor al oamenilor de pe acest tărâm apostolic. Acest adevăr puternic trebuie să ne întoarcă la Dumnezeu, să ne facă responsabili de viaţa noastră şi a pruncilor noştri, să ne deschidă ochii spre zorii Împărăţiei lui Dumnezeu. Biserica este mama poporului român şi ancora de tărie în faţa vitregiilor acestui veac. Să ne păstrăm credinţa străbună şi lucrarea sfântă a vieţii noastre în sânul cel cald al Bisericii strămoşeşti şi să ne apărăm credinţa chiar şi cu preţul vieţii noastre.
 Încredinţându-vă de neîncetata mea rugăciune pentru voi la Tronul Preasfintei Treimi şi de iubirea mea sinceră pentru toţi credincioşii Arhiepiscopiei Tomisului, vă îmbrăţişez în Hristos şi vă doresc sărbători pline de lumină şi de bucurie, cu pace în familii şi în neamul nostru românesc.
Al vostru părinte şi rugător către Dumnezeu,
† Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului
Filmulete din Duminica dinaintea Nasterii Domnului - Duminica Sfintilor Parinti dupa trup ai Mantuitorului : Cuviosul Daniil Sihastru; 18 decembrie

O, Doamne! Ajuta-ne asa sa traim taina pe care Tu ai descoperit intru noi, taina lui Dumnezeu si Om. Vrei si pe noi sa ne zidesti in amandoua aceste daruri, ce sunt si ale fapturii umane, dar si a neincetatei inaltari spirituale a omului catre lumina si Dumnezeu. Amin.
Predica Parintelui Mircea Pricopduminică, 25 decembrie 2016

Hristos s-a nascut! Craciun binecuvantat tuturor! 25 decembrie 2016De Crăciun, sărbătorim Naşterea lui Hristos, dar în acelaşi timp, trăim faptele legate de Naştere şi în chip tainic, în inima noastră, pentru că atunci când vieţuim în Biserică, trăim şi suntem părtaşi la toate stadiile sfintei întrupări a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 
Să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să ocrotească familia, să ocrotească şi să înmulţească iubirea soţilor întreolaltă, iubirea copiilor faţă de părinţi şi a părinţilor faţă de copii, ca toţi să simtă că Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos este o binecuvântare pentru întreg neamul omenesc şi că în familia credincioasă se pregăteşte mântuirea omului. De aceea, familia a fost numită „biserica de acasă”. Biserica lui Hristos a ridicat Cununia la rang de Sfântă Taină, întrucât a văzut în taina Întrupării Mântuitorului Iisus Hristos binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie şi pentru întreaga umanitate. Amin!

Naşterea Preasfântului Prunc Iisus - Poezie scrisa de Neli MihailNaşterea Preasfântului Prunc Iisus
  
Ni s-a născut Prunc frumos,/ Poartă numele Hristos!
Ni s-a născut Pruncul Sfânt,/ Mântuitor pe pământ!

Sus pe Cer aprinsă este
Cea mai luminoasă stea.
Magilor dă marea veste,
Hristos s-a născut deja!

Merg drum lung urmărind steaua
Să găsească Pruncul Sfânt.
Într-o peşteră săracă
Maica Lui îl ţine strâns.

Pieptul ei îl încălzeşte
Că-i micuţ şi e plăpând,
De frig pe copil fereşte
Scutece nemaiavând.

Vin cu daruri fiecare
Ca la Marele Împărat!
Şi-i aştern jos la picioare
Sac de bunuri încărcat.

Tămâie, smirnă, aloe,
Aur  i-aduc cei trei magi.
Harul peste ei coboară
De raze-s înconjuraţi.

Grăbiţi, iată şi păstorii
Ajung la ieslea din sat,
Să cunoască pe Acela
Ce ne scoate din păcat.

Smeriţi, cu multă credinţă
I se-nclină la pământ.
Văd şi-o cruce-n luminiţa
Chipului gingaş şi blând.

Boi, viţei, oiţe-n preajmă
Pe Iisus îl ocrotesc,
Cu suflarea lor fierbinte
Paile îi încălzesc.

E iarnă şi-i ger afară
Pruncul gângure frumos,
Ne aduce pace-n suflet
S-avem Crăciun luminos!

Sărbătoarea este mare,
Praznic Sfânt Împărătesc!
Ce va mai fi nou sub soare?!
Doar HRISTOS, darul Ceresc! Amin!


CRĂCIUN  FERICIT şi plin de darurile Celui Sărbătorit!


marți, 20 decembrie 2016

Venirea Parintelui Petru Ciprian cu Icoana Nasterii Domnului impreuna cu dascalii sai Claudiu si Valentin - Preotul nu ne vestește doar Nașterea Domnului ci venirea lui Dumnezeu pe pământ, chemându-ne pe toți la mântuire: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi eu vă voi da odihnă” (Matei 11, 28) - Venirea preotului e un semn al iubirii lui Dumnezeu, Care iese în întâmpinarea fiilor Săi risipitori, oferindu-Le chiar viața Sa, doar doar să se mântuiască Craciunul este Chemarea lui Dumnezeu la iubire intre oameni, la intelegere si disponibilitate de a ajuta , la iertare si impacare, la pace si prietenie. Craciunul este sarbatoarea iertarii si a iubirii ! Dumnezeu sa va binecuvanteze cu inimi curate si iubitoare ! - 20 decembrie 2016

Icoana Nasterii Domnului aduce liniste în case

Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l!, Hristos pe pământ, înălțați-vă! Cântați Domnului tot pământul!

                                           

Icoana Nașterii Domnului este una dintre cele mai bogate icoane ale Bisericii în elemente dogmatice, biblice sau din istoria apocrifă. În această icoană se îmbină elemente din Evanghelia după Luca (în care se vorbește despre iesle, prezența îngerilor, a păstorilor) și din Evanghelia după Matei (prezența magilor, a stelei), dar și elemente din textele apocrife, în special Protoevanghelia lui Iacov (momentul spălării Pruncului Hristos).

Turte de Craciun sau Scutecele lui Iisus

Este o datina care trebuie pastrata si in ziua de azi cu sfintenie...Este vorba despre Turtele de Craciun sau "Scutecele lui Iisus" ... Se mananca si se dau de pomana in ajun...
Ingrediente: pentru aluat:-faina ,apa,sare
Pentru umplutura si sirop : esenta de lamaie ,zahar sau miere, nuca macinata sau canepaluni, 19 decembrie 2016

In parohia noastra sunt foarte multe cazuri sociale, umanitare care necesita o atentie deosebita .Intotdeauna acestea au fost solutionate cu ajutorul preotilor si a enoriasilor din parohie dar foarte rar am adus in atentia publica aceste fapte de milostenie.Cazul lui Madalin Condurache din comuna Lumina este unul dintre aceste cazuri...De 15 ani sufera de tetrapareza spastica si este tintuit intr-un scaun cu rotile. Sa luptam impreuna pentru Madalin!


Madalin Condurache, in varsta de 15 ani, diagnosticat cu tetrapareza spastica si multe alte boli grave inca de la nastere este fiul nostru duhovnicesc  de 6 ani. Madalin este un baietel frumos,luptator, crescut si inconjurat cu multa atentie si dragoste de mama si sora lui dar in acelasi timp nu stie ce inseamna sa alergi, sa dansezi, sa te bucuri de viata de adolescent impreuna cu familia si prietenii ...pe propriile picioare. Mereu are nevoie de un insotitor, de cineva care sa-l ridice din pat, sa-l aseze in scaunul cu rotile, scaun care i-a devenit prieten si dusman in acelasi timp. Pentru ca Madalin a crescut foarte mult iar transportul este o mare problema, parintele Petru Ciprian Pricop le-a daruit un autoturism marca Dacia usurand astfel aceasta problema dificila cu care se confruntau. Deplasarile, RCA-ul , ITP-ul si toate celelalte cheltuieli legate de autoturism vor fi suportate de catre parohia noastra.

Madalin, a fost primit cu bucurie in familie si nu se gandea nimeni ca are probleme de sanatate.Imediat parintii au observat atunci ca Madalin ar avea ceva probleme de sanatate, au consultat mai multi medici, iar in cel mai scurt timp cautarile si intrebarile lor au primit un raspuns cutremurator: tetrapareza spastica. Acest diagnostic cutremurator nu a putut fi acceptat de tatal lui Madalin, acesta
punandu-si capat zilelor  lasand o sotie indurerata cu doi copii, ultimul cu probleme grave de sanatate.

Mama si sora lui Madalin sunt modeste, sensibile,cu frica lui Dumnezeu in ciuda tuturor greutatilor vietii ...

De 6 ani incercam sa ii ajutam impreuna financiar pentru problemele medicale ale lui Madalin (proteza auditiva, sedinte de recuperare, de tratament balneoclimateric), cu lemne, produse alimentare deoarece are nevoie de  un regim alimentar sanatos si tot ceea ce mai au nevoie. 

Nr.tel. contact ELENA CONDURACHE (mama lui Madalin) 0731/27.59.36
Colinde - versuri


Domnul Iisus Hristos                           

   Nouă azi ne-a răsărit
   Domnul Iisus Hristos
   Mesia Cel mult dorit
   Domnul Iisus Hristos
   Din Fecioară s-a născut
   Domnul Iisus Hristos

   Şi cu lapte S-a crescut
   Domnul Iisus Hristos
   Cu scutece S-a-nfăşat
   Domnul Iisus Hristos
   Şi în braţe S-a purtat
   Domnul Iisus Hristos
   Cum e robul S-a smerit
   Domnul Iisus Hristos
   Şi pe noi ne-a mântuit
   Domnul Iisus Hristos

   Praznic luminos

   Praznic luminos,
   Strălucit frumos, 
   Astăzi ne-a sosit
   Şi ne-a-nveselit,
   Că Mântuitorul
   Şi Izbăvitorul,
   Cu trup S-a născut – Bis
Raiul cel închis
Azi iar s-a deschis
Şarpelui cumplit
Capul s-a zdrobit
Şi strămoşii iară
Prin Sfânta Fecioară
Iar s-au înnoit – Bis
 Îngerii cântau,
Păstori fluierau,
Magii se-nchinau,
Toţi se bucurau.
Dar Irod era
Că se tulbura
De naşterea Sa – Bis
El Îl căuta
Voind morţii a-L da.
Dar Pruncul Iisus
Din ţară S-a dus.
Fie lăudat,
Binecuvântat,
De-a pururi, Amin! – Bis

În Noaptea Sfântă de Crăciun

Trei Crai de la Răsărit

   În noaptea Sfântă de Crăciun,
   Pe drumul a nins şi-i lună, 
   Trei magi călări cu suflet bun
   Aleargă împreună.
   Şi cântă inimile lor,
   Astăzi ne-a sosit
   Aprinsă-i bucuria
   Ni S-a născut Mesia.
   Trei Crai de la Răsărit, spre stea au călătorit,
   Şi-au mers,după cum citim, până la Ierusalim.
   Acolo dac-au ajuns, steaua-n nori li s-a ascuns;
   Şi le-a fost a se plimba, prin oraş a întreba.
   De unde vin ,cum se numesc,
   Ce doruri îi frământă?
   Spre iesle ei călătoresc
   Şi cerurile cântă.
   Veniţi şi noi să-L lăudăm
   Pe Domnul cu iubire 
   Ca şi noi să ne bucurăm
   De marea-i mântuire!
   Unde S-a născut,zicând un Crai mare de curând?
    Iară Irod împărat auzind,s-a tulburat
   Pe Crai grabnic i-a chemat şi-n taină i-a întrebat
   Ispitindu-i,vru setos ca să afle pe Hristos.
   Mărturisindu-I vina grea,
   La El aflăm iertare
   Şi vom vedea o nouă stea
   Pe cer cum ne răsare…
   Craii dacă au plecat steaua iar s-a arătat
   Şi a mers pân’ a stătut und’era Pruncul născut
   Şi cu toţi s-au bucurat pe Hristos dac-au aflat
   Cu daruri s-au închinat ca unui Mare-mpărat

PARTITURI COLINDE

http://www.manastireacrasna.ro/partituri-psaltice/partituri-colinde

marți, 6 decembrie 2016

La multi ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Nicolae! Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin!

PARINTELE TEOFIL PARAIAN - despre Sfantul Ierarh Nicolae

…A fost sarac pentru ca n-a vrut sa fie bogat, a fost sarac pentru ca i-a ajutat pe cei saraci. I-a ajutat din prisosul lui pe semeni, pentru ca a stiut ca prin milostenia sa se apropie de

Cel Ce a spus: “Fericiti cei milostivi, ca aceia se vor milui.” A fost doritor de inmultirea binelui si a bucuriei si a intervenit pentru ajutorarea celor ce erau sa piara in pacat…
…E firesc sa ne intrebam: Oare, daca Sfintul Nicolae – care, dupa numele sau inseamna “Biruitor de popoare” – ar fi in vremea noastra si ar birui rautatile din sufletul nostru si gindurile cele rele din mintea noastra cu mijlocirile sale sfinte, daca ar fi, deci, contemporanul nostru, oare ce ne-ar indemna el mai mult sa facem?…

…Sfintul Nicolae Cel Datator de Daruri ne-ar indemna sa fim si noi oferitori de daruri. Si sa facem aceasta cu inima curata, cu dorinta de a implini lipsurile celor lipsiti. Sa o facem cu inima de parinte, de frate, de fiu, de prieten, cu inima care aduce multumire, aduce seninatate. Pentru ca, zice Isaac Sirul, atunci cind oferi ceva, cuiva, veselia fetei tale sa fie mai mare decit darul pe care-l oferi…


duminică, 4 decembrie 2016

Filmulete din Duminica a 27-a dupa Rusalii-Vindecarea femeii garbove; 4 decembrie

"In vremea aceea Iisus invata intr-una din sinagogi sambata. Si, iata, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinta si care era garbova, incat nu putea sa se ridice nicidecum. Iar Iisus, vazand-o, a chemat-o si i-a zis: Femeie, esti dezlegata de neputinta ta! Si Si-a pus mainile asupra ei, iar ea indata s-a indreptat si slavea pe Dumnezeu. Atunci mai-marele sinagogii, maniindu-se ca Iisus a vindecat-o sambata, raspunzand, zicea multimii: Sase zile sunt in care trebuie sa se lucreze; deci veniti in aceste zile si va vindecati, iar nu in ziua sambetei! Domnul insa i-a raspuns si a zis: Fatarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleaga oare sambata boul sau asinul sau de la iesle si nu il duce sa il adape? Dar aceasta, fiica a lui Avraam fiind, pe care a legat-o Satana, iata, de optsprezece ani, nu se cuvenea oare sa fie dezlegata de legatura aceasta in ziua sambetei? Si, zicand El acestea, s-au rusinat toti cei ce erau impotriva Lui, iar poporul intreg se bucura de toate faptele cele slavite, savarsite de Dansul."  ( Luca 13, 10-17)
Sfanta Evanghelie care se citeste in Duminica a 27-a dupa Rusalii ne prezinta un act de mare milostivire a Mantuitorului Iisus Hristos, si anume vindecarea unei femei garbove, care suferea astfel de optsprezece ani.
Predica Parintelui Mircea Pricop
Filmulete - Sfantul Apostol Andrei; Sfantul Andrei Saguna, Mitropolitul Transilvaniei; 30 noiembrie

Predica Parintelui Mircea Cristian Pricop