marți, 16 august 2016

Casa lui Dumnezeu este şi casa noastră -Poezie creştină scrisă de Neli Mihail.
Casa lui Dumnezeu   este şi casa noastră
                                              
                                                 de Neli Mihail


Ce poate fi mai grandios
Decât o Ctitorie,
Un templu Înălţat Treimii
Unde cu noi să fie.
Biserica lui Dumnezeu,
Căsuţa Lui cea sfântă!
Aici oricare rugăciune
Are putere multă.
Acum că ea s-a  ridicat,
Etapa următoare
Necesită pereţilor
Să capete culoare.
Şi în culori se zugrăvesc
Mulţimi de chipuri sfinte,
Care ne vin în ajutor
Când îi rugăm fierbinte.
Deasupra Mesei în Altar,
Fecioara e pictată ,
Cu braţele ei larg deschise
Cum ne-mbrăţişează.
Ne-ndeamnă cu căldură sfântă,
Creştini, să ne-adunăm
Şi cu trezvie multă-n suflet
Sujba s-o ascultăm.
În naos, din Cupola Mare,
Iisus Pantocrator,
Trimite darul cel mai mare
Pe Duhul Sfinţitor!
Tainic Catapeteasma cade
Căci Cerul se coboară..
E Liturghia începută
Şi parcă-i ireală.
De foarte multe ori creştinii
Nu conştientizează
Că-n jurul lor e un decor
Care te fascinează.
Nici nu-s cuvinte de redat
Căci mintea nu cuprinde
Acest ’spectacol’  minunat
Cu miriade Îngeri.
Pământ cu Cer împreunat,
Lăcaşul,sfânt devine !(rămâne)
Creaţia lui Dumnezeu
E sus pe culmi divine.
Apoi pereţii dimprejur
Şi ei vor fi pictaţi
Cu casnicii lui Dumnezeu,
Sfinţi de noi veneraţi!
Aceştia-n rugăciuni ne-alină
Durerea noastră mare.
Când îi chemăm cu stăruinţă,
Ne răspund la chemare.(strigare)
Biserica-i Ierusalimul,
Cetate pe pamânt,
Nu se sfârşeşte niciodată
Îşi are locul sfânt.
Căci urcă sus la Dumnezeu
Când totul va pieri,
Şi cei care au contribuit la ea,
În ea vor locui..
Să cânte veşnic Sfânt! Sfânt! Sfânt!
Cu drepţii aşezaţi
Privind spre Domnul Savaot
Că-n Rai au fost chemaţi. (salvaţi)


Aşa ca fiecare dintre noi
Care îi trecem pragul,
Bisericii să-i fim loiali
Şi să-i aducem darul. Amin!
‘Dăruind vei dobândi!’

un bănuţ cât de puţin
pentru pictura acestei sfinte Biserici
e binevenit şi mult preţuit.
..cu luare aminte să purcedem cu inima plina de dragoste pentru casa lui Dumnezeu si casa noastră - Biserica -                      Şi lui Dumnezeu SLAVĂ şi MULŢUMIRE ptr toate!

Niciun comentariu: