vineri, 29 aprilie 2016

Hristos, Om şi Dumnezeu! ... când Hristos era în lume.. - Poezie creştină scrisă de Neli Mihail

 Hristos, Om şi Dumnezeu!
               când Hristos era în lume..

                                         de Neli Mihail
Dumnezeu Tatăl din Cer
A trimis pe Fiul
Să se nască pe pământ
Să salveze neamul ,
De păcatul strămoşesc
Ce l-a căpătat,
Când Protopărinţii noştri
Din măr au mâncat.
   (Din Rai au plecat.)

Hristos a avut prieteni,
Dar mai mulţi duşmani.
Apostolii, ucenicii,
L-au urmat mulţi ani.
Atât cât a stat în lume,
   Iisus Hristos..
I-au călcat mereu pe urme
Oriunde A mers.
Unii au fost pescari de peşte
Şi apoi de oameni.
Alţii, doctori mari.. de seamă,
Fără să ia banii.
Alţii L-au mărturisit
Şi i-au scris Cuvântul!
Patru Evanghelii sunt
În Nou Testamentul.
Biblia e Marea Carte
Ce cuprinde-n ea
Partea până la Hristos
Şi cea după ea.
Vechiul Testament
Adună 39 cărţi
Şi încă 14 necanonice
Scrise de Prooroci.
Până când s-a născut,
Domnul Iisus Hristos,
A fost legea talionul,
Ochi sau dinte scos.
Dar când I s-angăduit
De Sfânta Maria..
În pântec S-a plămădit
Aducând iubirea.
A fost prunc, copil şi tânăr
Şi s-a bucurat
De orice moment în parte
Cât cu noi a stat. 
Căci pe mulţi din suferinţă
El i-a ridicat,
I-a tămăduit de boală
Şi i-a alinat.
Pe la doişpe ani, părinţii
L-au pierdut din ochi,
Nu ştiau cum să-L găsească,
Unde, în ce loc..
Intrând în Templu la slujbă
I-au  zărit sclipirea..
Tâlcuia cu-nţelepciune
La popor Scriptura.
Maica Sfântă s-a oprit
Aproape de El
Şi cu vocea tremurând
A zis uşurel..
 <De ce ne-ai făcut aceasta,
Scumpul meu Copil?!
Noi am fost îngrijoraţi
Că doar ne eşti Fiu.>
 <Unde puteam să ajung
Dacă nu la Tatăl,
Biserica, locul Sfânt,
Casa Lui curată!>
Şi mereu, Iisus Hristos
Cât a stat în lume
A vorbit foarte frumos
Numai cu iubire.
Mulţi însă n-au ascultat,
Nu L-au luat în seamă,
Când le predica Hristos
N-aveau nici o teamă.
Chiar Maria, maica Lui,
Mai spunea adesea
S-asculte de Fiul ei,
Că El este Viaţa!
Toţi aleşii Lui din lume,
Slujind L-au urmat.
Numai fiul piericiunii,
Iuda L-a trădat .
Cărturarii, fariseii
Nu L-au înţeles..
Îl vânau pe drum, prin pieţe
Fără nici un rost. 
 Templul Sfânt de rugăciune
L-au făcut talcioc,
Hărmălaia de pe lume,
Bătaie de joc.
Atunci Hristos cu un bici
Lovea-n stânga, dreapta,
Răsturnând totul aici
Furios de asta..
 <Casa Tatălui Ceresc
Nu-i loc de vânzare
Pentru fel de fel de zdrenţe..
Grajd de animale..>
Toate mesele cu bani
EL le-a răsturnat,
Stricând la zarafii strânşi
Orice fel de plan.
Ce-adunaseră în Templu..
Greu de explicat,
Un spectacol dezolant
De farisei dat.
Hristos, tulburat plecă!
Iar preoţii vechi
N-au avut ochii deschişi,
N-au avut urechi
Să-nţeleagă dojenirea
Omului Hristos,
Să-şi îndrepte rătăcirea
Cu un trai frumos.
Ba, încă mai mult de-atât
Au tras de veşminte,
Tare.. până şi le-au rupt!
Rătăciţi la minte.
Astfel planul diabolic
L-au dus la-mplinire..
L-au târât la împărat
Pentru Răstignire.
Când Iuda cu-o sărutare
Şi-a vândut Stăpânul,
Treizeci arginţi ca plată
Îi zornăia pumnul.
Curând şi-a venit în fire..
Mult a regretat,
Dar n-a mers să ia iertare
Ci s-a spânzurat.
Pilat, mâna şi-a spălat
Însă conştiinţa
A rămas atunci pătată
Când a dat sentinţa.
Iisus Hristos, El însuşi
A avut dorinţa
Să ia tot păcatul lumii
Toată suferinţa,
S-o poarte asupra Lui
Ducând Crucea-n spate
Drumul greu spe Golgota
Să primească moarte.
Noi, prin EL ne-am ridicat
Fiecare-n parte,
Însă..crucea personală
Poate să ne scape!
Până ne ajunge moartea
Individuală,
Să ne facem mea-culpa
Să ieşim din boală.
Căci, o zi dacă trăieşte
Omul.. necurat,
Dacă-l ia îngerul morţii
E prins în păcat.
Taina pentru curăţirea
Omului lăuntric,
Este clar, m ă r t u r i s i r e a,
Duşul pentru suflet!
Preotul, tainic i-ascultă
Prin viu grai păcatul,
Dar dezleagă doar Hristos,
Preotul e martor.
Îndeamnă la ascultare,
Rugăciune, post..
Canon pentru fiecare
Tot ce-i de folos.
Insuflat de Duhul Sfânt
Dă medicamentul,
Credinciosul împlinind
Îi află şi rostul.
Căci aşa prinde putere
A se curăţa,
Rămâne tot el ca om,
Dar e altceva.
Când va fi în pragul morţii
Stă senin şi blând.
Trupul ostenit din viaţă
Merge în pământ.
Sufletul urcă la Cer,
Sus la Dumnezeu,
Veselindu-se cu Sfinţii
Pe tărâmul Său!

Doamne , dă-ne nouă nemurirea
În Rai- sânul lui Avraam,
 Să ne-nveşnicim iubirea..
Toţi ai Tăi, un singur neam!  Amin!


„Nu te poţi mântui singur, dacă alţii nu se mântuiesc! Este o greşeală să te rogi numai pentru propria-ţi mântuire. Trebuie să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca nimeni să nu se piardă”.

Niciun comentariu: