duminică, 24 aprilie 2016

Filmuleţe - Sfântul Mare Mucenic Gheorghe (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) ;23 aprilie

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

„Ca un apărător al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, împăraţilor ajutător, Purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mantuiască sufletele noastre.”
Sfântul şi dreptul Lazăr, cununa drepţilor, vasul în care s-a lucrat minunea învierii din prăpăstiile morţii, icoana iubirii de oameni a Ziditorului, cel ce a răsărit din mormânt, urmând raza glasului dumnezeiesc şi mai înainte arătând ca-ntr-o oglindă a minunii ieşirea din mormânt a Soarelui dreptăţii, sub acoperământul rugăciunilor sale să facă să răsară şi din cămara inimii noastre razele gândurilor dumnezeieşti, urmând chipul bucuriei oricărei minuni a învierii întru Hristos. Sfântul şi dreptul Lazăr gustat-a cu trupul putreziciunea morţii, dar a fost dezlegat de Însuşu Hristos din legăturile morţii, iar acum moaştele sale izvorâtoare de nestricăciune ni le dăruieşte spre vindecarea de patimile omorâtoare de suflete. Cu rugăciunile tale, Sfinte Lazăr, îmblânzeşte mânia Stăpânului cea slobozită asupra noastră pentru zacerea în umbra morţii sufleteşti aduse de patimi, ca înviind noi din mormântul păcatelor să ne învrednicim a vieţui curat, ca împreună cu tine să fim sălăşuiţi şi noi, nevrednicii, în corturile drepţilor. Sfinte Lazăr, cel ce te-ai învrednicit de înfricoşătoarea minune a învierii din morţi, mai înainte de Învierea Stăpânului, roagă-te Acestuia să ne învieze şi pe noi din mormântul păcatului, ca să-I slujim Lui cu mulţumire.
Predica Parintelui Mircea Pricop 

Niciun comentariu: