duminică, 6 martie 2016

Înfricoşătoarea Judecată (Matei 25/31-46) - Poezie creştină scrisă de Neli Mihail


Înfricoşătoarea Judecată (Matei 25/31-46)
de Neli Mihail

La venirea lui Hristos
Întru Slava Sa,
Îngerii şi Sfinţii toţi
Lângă El vor sta.
Chiar la Tronul Slavei Sale
El va judeca
Neamurile adunate
Înaintea Sa.
Şi va despărţi pe toţi,
Ferm judecător,
Ca pe oile de capre
De către păstor.
Va chema în dreapta Sa
Oile cuminţi,
Căci de frica judecăţii
Drepţii sunt scutiţi.
Iar în stânga va lăsa
Caprele-negrite..
Nu e loc de tânguire
Vor fi pedepsite!
Şi va zice Împăratul,
Adică Hristos,
Veniţi toţi din dreapta Mea
Ce-aţi trăit frumos..
Nu vă judec, vă enumăr
Faptele de cinste
Care le-aţi cuprins în viaţă
Cu luare-aminte.
 -M-aţi hrănit,
M-aţi îmbrăcat,
M-aţi luat în casă,
Căci străin fiind pe stradă
Nu aveam nici masă.
Mi-aţi dat însetat fiind,
Un pahar cu apă,
Şi un pat să Mă întind
Să-mi revin îndată.
Iar în temniţă aflat,
Voi M-aţi cercetat
Şi-n cuvinte de folos
M-aţi îmbărbătat.
 -Doamne, când s-au petrecut
Toate-aceste lucruri?!
De nimic nu ne-amintim..
Sunt glume sau jocuri..
 -Toate-acestea-s adevaruri!
Doar nu V-am minţit..
Ajutând cei chinuiţi,
Mie mi-aţi slujit.
Însă aspra judecată
Pentru ceilalţi,
Va pica ca o săgeată,
Căci vor merge-n iad.
Şi atunci vor tremura
De la mic la mare,
Tineri, vârstnici sau bunici
Prinşi în nepăsare.
Căci din trândăvie cruntă
Stând fără Hristos,
Au urmat îngerul morţii
În ghena de jos.
Însuşi împotrivitorul
Va fi chinuit,
Prins în lanţurile grele
Şi fără sfârşit.
 -Voi, ce staţi în stânga Mea,
Nu M-aţi cunoscut,
Nu Mi-aţi dat să beau nici apă,
Nici nu M-aţi hrănit.
 -Ne-ai cerut şi nu Ţi-am dat..
Iisus Hristos?!
Chiar s-au petrecut acestea..
Nu ştim, cand au fost?!
Când bolnavii, amărâţii
Cereau ajutor,
Nu le-aţi dat un dram de milă
Şi-n ei, eram Eu!
Nici un bine n-aţi făcut!!
Vremea judecăţii
A venit să pună punct.
Îngeri, aruncaţii!

Să privim cu-ngrijorare
Vremea ce s-a scurs..
 Când totul se va lua,
Cum vom da răspuns?!
Timpul care ne-a rămas,
Este preţios!
Luptând bine vom afla
Raiul lui Hristos.
La finala judecată,
Sufletul amarnic
Va cerşi Domnului milă..
Va Fi nemitarnic!!


Doamne, ajută-ne să ne îndreptăm şi să punem început bun mântuirii! Amin!


JUDECATA FAPTELOR

Niciun comentariu: