duminică, 20 martie 2016

Postul Mare - Poezie creştină scrisă de Neli Mihail


Postul Mare

      de Neli Mihail

Postul binecuvântat
Este o plăcere,
Căci de Domnul este dat,
Credinciosu-l cere.

Postul este curăţire                           

Pentru trup şi suflet.
Face mintea mai subţire
Dând mustrare-n cuget.

Postul te înalţă sus,
Cât mai sus, depinde
De cât ai putea să urci
Cu luare-aminte.

Postul este înfrânare
Şi de la bucate,
Dar în primul rând e fuga
De cele deşarte.

Acest post, la pocăinţă
Pe creştini îi cheamă
Şi de-l ţinem cu credinţă
N-avem nici o teamă.

Postul este o poruncă
Chiar de la-nceput.
Adam şi cu Eva însă
L-au nesocotit.

Dar în toată viaţa lor,
Aspru s-au căit.
Dumnezeu le-a dat iertarea
Şi s-au mântuit.

Să purcedem aşadar,
Sfântul Post ne cheamă!
Ajutor ne e Hristos
Şi Sfânta Lui mamă.

Doamne, ajută-ne să împlinim toate poruncile Tale
ca nişte adevăraţi fii credincioşi! Amin!


Niciun comentariu: