duminică, 20 martie 2016

Prăznuirea SFINŢILOR CUVIOŞI PĂRINŢI UCIŞI ÎN MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI SAVA 20 MARTIE . Sărbătoarea SFINŢILOR CUVIOŞI PĂRINŢI UCIŞI ÎN MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI SAVA 20 MARTIE este cel de-al doilea hram al parohiei noastre, care păstrează cu mare evlavie părticele din cinstitele lor moaşte.

SFINŢII CUVIOŞI MUCENICI UCIŞI ÎN MÂNĂSTIREA SFÂNTULUI SAVA, FĂCLII PURURI APRINSE ALE MĂRTURISIRII LUCRĂTOARE ŞI LUMINA MUCENICILOR DIN TOATE TIMPURILE 


http://nastereasfantuluiioanbotezatorul.blogspot.ro/2014/03/canon-de-rugaciune-catre-sfintii_8063.html

http://nastereasfantuluiioanbotezatorul.blogspot.ro/2014/03/sfintii-cuviosi-mucenici-ucisi-in.html

Troparul Sfinţilor Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit
Glasul 4
Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.
Condacul Sfinţilor Cuvioşi Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit
Glasul 4
Cel Ce Te-ai Înălţat pe Cruce...
Îndulcirea celor pământeşti şi stricăcioase cu adevărat urând, preafericiţilor şi luând asupra voastră viaţa cea sihăstrească, aţi lepădat cele preafrumoase ale lumii şi hrana cea vremel­nică, pentru care v-aţi învred­nicit Împărăţiei celei Cereşti, veselindu-vă împreună cu cete­le mucenicilor şi ale pustnicilor. Pentru aceasta, cinstind pome­nirea voastră, cu osârdie stri­găm către voi: izbăviţi-ne pe noi din nevoi, părinţilor.

Niciun comentariu: